Restaurování nábytku a starožitností Kubík

Restaurování nábytku - restaurování starožitností


restaurovany_kabinet

"Uchovejte krásu a ducha starých historických předmětů"

Také rádi navštěvujete hrady,zámky a muzea a obdivujete tam krásu dávných věků ?
Toužíte také vlastnit připomínku zručnosti a dovednosti našich dědů a pradědů ?
Nebo jen máte ve sklepě či na půdě starou truhlu po babičce či pradědečkovo křeslo a rádi byste, aby vám opět sloužily ?
Již 30 let restaurujeme nábytek a starožitnosti po našich předcích,který léta chátral na půdách a ve sklepech hradů i zámků ale i obyčejných půd.
I to co vy považujete za ztracené může v našich rukách nabýt zpět svojí původní krásu , oživit vaše vzpomínky a především získat svoji historickou hodnotu.
Od porcelánové figurky po kompletní interiér.
Naše práce je navracet věcem jejich původní určení a vzhled.
Restaurování nábytku a starožitností Kubík je tu pro vás.

Jsme vlastníky povolení Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek


Navázáním na rodinou tradici pokračuje v

restaurování starožitného nábytku

již ve třetí generaci rodinná firma, složená z licencovaných restaurátorů. Naše "Restaurátorská huť" se řídí "Morálním kodexem Asociace restaurátorů", v návaznosti na přístup k restaurovaným starožitným předmětům a na konkrétní požadavek investora, s použitím původních technik a postupů, při používání pokud možno původních, originálních a přírodních materiálů, ale i s přihlédnutím a případným použitím nejnovějších poznatků vědy v oboru restaurování a konzervací.
Po prvním kontaktu s investorem a ústním sjednání prací zpracováváme po restaurátorském průzkumu předmětu "Restaurátorský záměr s návrhem honoráře", po jeho odsouhlasení investorem a převozu předmětu na základě "Předávacího protokolu" a písemné či ústní objednávky, předkládáme případný návrh "Smlouvy o dílo "se sjednaným termínem, cenou a dalšími podmínkami.
Na závěr prací, při předání restaurovaného díla je investorovi předložena podrobná "Restaurátorská zpráva" s popisem stavu před započetím prací, s restaurátorskými postupy, technikami a materiály a dalšími údaji, včetně fotografické dokumentace se specifikovaným návodem na ošetřování a údržbu předmětu , v papírové formě s fotografiemi či digitální záznam.
Práce jsou pak prováděny v několika našich ateliérech a dílnách s důsledným a nejmodernějším zabezpečením napojeným na "Centrální pult ochrany" renomované bezpečnostní agentury. Jako jedni z mála restaurátorských dílen disponujeme i tzv. "trezorovou místností", pro zpracování a uložení velmi cenných předmětů.
Slovník pojmů
Typy sedacího nábytku
Typy skříňového ukládacího nábytku Povrchové úpravy


Restaurování v médiích
Kolovrat - potahové, dekorační, stylové látky